MatriXcoaching is een praktische en effectieve coachingstechniek die uitkomst biedt bij zowel leerproblemen als emotionele problemen en angsten. Het krachtige van deze methode is dat kinderen leren zelf een probleem aan te pakken en op te lossen. En dit na de coaching zelf kunnen toepassen.

Tijdens de matriXcoaching staat uw kind centraal en wordt er gebruikt gemaakt van zijn/haar eigen kracht en kwaliteiten.

Over het algemeen zijn drie sessies al voldoende om het probleem aan te pakken. Bij enkelvoudige angsten (angst voor honden, spinnen) is één sessie vaak al voldoende.

MatriXmethode en emoties

De matriXmethode helpt om van nare gevoelens en gedachten af te komen. Soms willen kinderen niet over een probleem praten, maar willen ze wel van het vervelende gevoel af. Samen kijken we naar de beleving van het probleem in zien, horen, voelen, denken. Hier gaan we mee aan de slag.

Voor meer informatie kunt u ook kijken op www.matrixmethodeinstituut.nl.

MatriXmethode en leren

Ik leer kinderen om meer rust in hun hoofd te krijgen door het hoofd te tekenen en op te ruimen. Alle schoolvakken krijgen een vaste plek en belangrijke basisinformatie als het alfabet, de tafels, de dagen van de week en de maanden van het jaar worden opnieuw opgeslagen. De kinderen gaan op zoek naar een eigen leerstrategie. Tegelijkertijd kijken we of er belemmeringen zijn als bijvoorbeeld faalangst waardoor het leren minder goed gaat.

Voor meer informatie kunt u ook kijken op www.matrixmethodeinstituut.nl.